Select options وابسته به select options دیگری

سلام
میخوام قسمت دسته بندی و زیر دسته بندی رو توی پنل ادمین جنگو پیاده سازی کنم به چه صورت هست
یه مقاله پیدا کردم ولی قسمت override رو متوجه نشدم


لینک مقاله
میخوام همچین چیزی رو توی پنل ادمین ایجاد کنم
مشابه این مقاله model , view , urls رو ساختم
برای قسمت change_form.html
ابتدا یه پوشه به اسم template ساختم
مشابه تصویر زیر
Screenshot from 2020-11-03 23-17-28
ولی توی پنل ادمین ajax کار نکرد
دراپ دان دومی همه مقادیر رو نشون میداد و به دراپ دان اولی حساس نبود
با تشکر