در رابطه با دسته‌بندی Scala


#1

این دست بندی اختصاص دارد به زبان برنامه نویسی اسکالا