در رابطه با دسته‌بندی Scala

این دست بندی اختصاص دارد به زبان برنامه نویسی اسکالا