استفاده از Rust برای Scale کردن ۱۱ ملیون کاربر هم زمان

امروز این مقاله از خبرنامه هفتگی elixir ارسال شد که امید وارم براتون مفید باشه

این تجربه فکر می کنم از تیم خوب Discord باشه

Elixir SortedSet backed by a Rust-based NIF

5 پسندیده