پیشنهاد یک regular expression برای یک رشته

سلام
لطفا برای رشته زیر یک ریجکس پیشنهاد بدید که از آخر بشه انتخاب کرد.

4^2^3^2

یعنی ابتدا

3^2

حل بشه بعد

2^8

خودم از این ریجکس استفاده کردم ولی در مورد بعضی از رشته ها جوابگو نیست:

(?<=\^)(\d\^\d)

با تشکر