Referential transparency, کد خالص

functional

#1

قبلا در مورد کد خالص و referential transparency صحبت شد


یک talk بسیار خوب در این باره دیدم که دیدنش رو برای دوستان توصیه میکنم