Referential transparency, کد خالص

قبلا در مورد کد خالص و referential transparency صحبت شد


یک talk بسیار خوب در این باره دیدم که دیدنش رو برای دوستان توصیه میکنم

11 پسندیده