امضای دیجیتال درخواست های react و ولید کردن آن در Phoenix (بکند)

react

#21

درود خدمت شما . البته من روشمو عوض کردم ولی مشکل من فقط این بود که از کدام دامنه می آمده . به هر صورت وقتی هم پابلیک کی بخواد بازم باید پابلیک کی در اون کد های js قرار بگیره که باز می شه از کد دید .

به همین ترتیب من تصمیم گرفتم روند رو تغییر بدم و کامل بیام api رو بنویسم .


#22

نمیخوام گیر بدم اما اگر بشه از کد دید، یعنی اوضاع زیاد خوب نبوده.
اما با توجه به ادامه بحث بنظر میاد مسیر درستی رو انتخاب کردی