نیاز به استارت یک پروژه با python یا nodejs


#1

سلام دوستان

برای شروع یک پروژه نیاز به همکار دارم که با python یا node آشنایی مناسبی داشته باشه.

در صورتی که می تونید روزانه 4 ساعت همکاری کنین لطفا پیام دهید.

میانگین حقوق پرداختی رو هم طی تماس اسکایپی و بررسی رزومه کاری به توافق میرسیم.

تشکر