چرا نباید از رابطه polymorphic استفاده کرد؟

درود دوستان مشکل رابطه polymorphic چیه کسی دقیق میدونه ؟

قانون های normalization رعایت نمی کنه.
بین مدل های مختلف که association تقسیم می کنند وابستگی ایجاد می کنه، با تغییر مدل ها کد بسیار پیچیده میشه چون هرتایپ باید با شرط چک کنیم و کار متفاوت انجام بدیم.
ارتقا پذیر نیست.

5 پسندیده