آموزش اتصال phoenix به درگاه پرداخت زرین پال

زرین پال یکی از درگاه های واسط فعال در ایران می باشد که اصل این چنین درگاه های واسط میسر کردن پرداختی کاربران کسب کار های کوچک می باشد . به این دلیلی که این کسب و کار ها نمی توانند به علت محدودیت های ثبت شرکت یا مشخص کردن مکان فیزیکی به صورت مستقیم از بانک مورد نظرشان درگاه پرداخت بگیرند.

قبل از هرکاری فایل mix خودتان رو به این دو کتابخانه به روز رسانی نمایید

   {:elixir_xml_to_map, "~> 0.1.2"},
   {:soap, "~> 0.1.2", github: "shahryarjb/soap"}

اگر برای شما سوال شده که چرا من دارم از گیت هاب خودم به روز رسانی رو انجام می دم . به این دلیلی می باشد که کتابخانه مذکور یعنی soap با آخرین نسخه های httpoison مشکل دارد و همین مورد باعث می شود نتوانید کتابخانه را نصب کنید بنده فقط نسخه httpoison را بالاتر برده ام .

بعد از آن نوبت معرفی کردن این دو کتابخانه در application می باشد به صورت مثال

extra_applications: [:logger, :runtime_tools, :httpoison, :elixir_xml_to_map, :soap]

متاسفانه این کتابخنه یکمی مشکل دارد و شما باید در فایل کانفیگ خودتان آن را معرفی کنید

config :soap, :globals,
   version: 1.2

حال شما می توانید به سادگی با دستور mix deps.get این دو کتابخانه را نصب کنید و مراحل بعدی که اتصال به زرین پال می باشد را انجام بدهید.

نکته : قبل از هرچیزی اطلاعات وارد شده از طرف بنده در این پست اطلاعات مربوط به درگاه تست می باشد و شما می توانید با تغییر لینک تست به لینک اصلی به صورت کامل بدون هیچ تغییر دیگری از آن استفاده کنید

مرحله اول:

قبل از هرچیزی دو تابع ارسال و callback را می سازیم که به شرح زیر می باشند

 #send fun
 def zarinpal_send(amount) do
  wsdl_url = "https://sandbox.zarinpal.com/pg/services/WebGate/wsdl?WSDL"
  operation = "PaymentRequest"
  merchantid = "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX"
  description = "this is test"
  email = "[email protected]"
  mobile = "09361111111"
  callbackurl = "http://localhost:9991/zarinpal/callback"

  params = %{MerchantID: merchantid, Amount: "#{amount}", Description: description, Email: email, Mobile: mobile, CallbackURL: callbackurl}

  with {:ok, wsdl} <- Soap.init_model(wsdl_url, :url),
   {:ok, %Soap.Response{body: body, headers: _headers, request_url: _url, status_code: _code}} <- Soap.call(wsdl, operation, params) do
    convert_zarinpal_xml(body)
  else
   nil ->   {:unknown_error}
   _  ->   {:unknown_error}
  end
 end

در این تابع من فقط اون پارامتر هایی که نیاز می باشد و اطلاعات زرین پال خودم را ارسال کردم نه چیز دیگیری و همینطور از چک کردم ببنیم آیا مشکلی در این وسط برای اتصال به زرین پال وجود دارد یا خیر؟

و همینطور در تابع callback

 def zarinpal_callback(authority, amount) do
 wsdl_url = "https://sandbox.zarinpal.com/pg/services/WebGate/wsdl"
 merchantid = "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX";
 operation = "PaymentVerification"
 params = %{MerchantID: merchantid, Authority: authority, Amount: amount}

 with {:ok, wsdl} <- Soap.init_model(wsdl_url, :url),
  {:ok, %Soap.Response{body: body, headers: _headers, request_url: _url, status_code: _code}} <- Soap.call(wsdl, operation, params) do

   convert_zarinpal_call_back_xml(body)
 else
  nil ->   {:unknown_error}
  _  ->   {:unknown_error}
 end

end

تا اینجا ما چیز زیادی نداشتیم فقط خواستیم یک درخواستی را به زرین پال بفرستیم و یک جوابی بگیریم .

مرحله دوم:

جواب های دریافتی هیچ خروجی تا به حال نداشتند و حال زمان این است که بیاییم مواردی که نیاز داریم را دریافت کنیم به عنوان مثال کد تراکنش یا … که من در اینجا دو تابع درست کردم یکی برای تابع ارسال و دیگیری برای تابع برگشت

 def convert_zarinpal_xml(body) do
  body
  |> XmlToMap.naive_map
  |> Map.get("{http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope}Envelope")
  |> Map.get("{http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope}Body")
  |> Map.get("{http://zarinpal.com/}PaymentRequestResponse")
 end

 def convert_zarinpal_call_back_xml(body) do
  body
  |> XmlToMap.naive_map
  |> Map.get("{http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope}Envelope")
  |> Map.get("{http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope}Body")
  |> Map.get("{http://zarinpal.com/}PaymentVerificationResponse")
 end

همانطور که می بینید بنده در این دو تابع xml رو به یک map تغییر کاربری دادم که به عنوان خروجی های توابع بالا از اون ها استفاده کنم.

توجه: بنده با مطالعه ارور های برگشتی و همینطور درخواست هایی که از بانک های دیگیری که قبلا کار کردم گرفتم, یک مجموعه اروری رو درست کردم که دیگیر مجبور به انجام دوباره آن نباشید . لطفا این ارور ها را در جایی قرار بدهیم

مرحله سوم:

حالا زمان این هست که توابع اکشن خودمان را بسازیم . بدهی می باشد که شما از قبل روتر و ویو مربوط به صفحه فرم ارسال قیمت را نوشته اید و این آموزش در ساده ترین شکل درست شده است و می تواند مراحل به صورت دیگیری باشد

 def check_pay(conn, %{"amount" => amount}) do
  conn = put_session(conn, :amount, amount)
  case ZarinPal.zarinpal_send(amount) do
   nil ->
    check_status_send(conn, {:unknown_error}, :unknown_error)

   {:unknown_error} ->
    check_status_send(conn, {:unknown_error}, :unknown_error)

   %{"{http://zarinpal.com/}Authority" => authority, "{http://zarinpal.com/}Status" => status} ->
    check_status_send(conn, status, authority)
  end
 end

به عنوان مثال من در تابع get خودم قیمتی رو از کاربر دریافت می کنم و بعد از آن قیمت را سشن کرده و بعد به تابعی که در بالا نوشته ایم یعنی تابع send مون می فرستم و اون هم در جواب خروجی هایی رو برای شما فراهم می کنه که باز در یک case اون رو بررسی می کنم و در صورت درست بودم که سومین احتمال من هست به تابعی به شرح زیر می فرستم

 def check_status_send(conn, "100", authority) do
   redirect conn, external: "https://sandbox.zarinpal.com/pg/StartPay/#{authority}/ZarinGate";
 end

 def check_status_send(conn, status, _) do
  {:error, error} = ZarinPal.zarinpal_status(status)

  conn
  |> fetch_session
  |> delete_session(:amount)
  |> put_flash(:error, error)
  |> redirect(to: "/plans")
 end

تابع بسیار ساده هست و فکر نمی کنم نیازی به توضیح خاصی داشته باشه فقط اگر درست بود که کاربر رو ریدایرکت می کنه به سایت زرین پال و اگر نبود که نمایش ارور مورد نظر رو انجام می ده

تا اینجا شما باید یک بررسی کوچیک بکنید و ببنید آیا به درگاه تست زرین پال هدایت می شوید یا خیر؟

اگر مشکلی نباشد زمان ای هست که بیاییم تابع برگشت را بنویسیم:

 # call back

 def check_pay_back(conn, %{"Authority" => authority, "Status" => "OK"}) do
  case ZarinPal.zarinpal_callback(authority, get_session(conn, :amount)) do
   nil ->
    check_status_back(conn, {:unknown_error}, :unknown_error)

   {:unknown_error} ->
    check_status_back(conn, {:unknown_error}, :unknown_error)

   %{"{http://zarinpal.com/}RefID" => refid, "{http://zarinpal.com/}Status" => status} ->
    check_status_back(conn, status, refid)

  end
 end

 # پرداخت کنسل شده
 def check_pay_back(conn, %{"Authority" => _authority, "Status" => "NOK"}) do
  if get_session(conn, :amount) != nil do
   check_status_back(conn, "-17", "")
  else
   {:error, error} = ZarinPal.zarinpal_status("-1")
   conn
   |> fetch_session
   |> delete_session(:amount)
   |> put_flash(:error, error)
   |> redirect(to: "/plans")
  end
 end

 def check_pay_back(conn, _params) do
  {:error, error} = ZarinPal.zarinpal_status("-1")
  conn
  |> fetch_session
  |> delete_session(:amount)
  |> put_flash(:error, error)
  |> redirect(to: "/plans")
 end


 defp check_status_back(conn, "100", refid) do
  {:error, error} = ZarinPal.zarinpal_status("100")
  conn
  |> fetch_session
  |> delete_session(:amount)
  |> put_flash(:success, "#{error} شماره تراکنش شما: #{refid}")
  |> redirect(to: "/plans")
 end


 defp check_status_back(conn, status, _refid) do
  {:error, error} = ZarinPal.zarinpal_status(status)

  conn
  |> fetch_session
  |> delete_session(:amount)
  |> put_flash(:error, error)
  |> redirect(to: "/plans")
 end

شرح روتر

   get "/plans" , PayController, :plans
  post "/zarinpal/sendpay" , PayController, :check_pay
  get "/zarinpal/callback" , PayController, :check_pay_back
 • لینک اول صفحه ای می باشد که می توان فرم پرداخت را درست کرد
 • لینک دوم صفحه ارسال به زرین پال می باشد
 • لینک سوم صفحه برگشت از زرین پال می باشد

شما در حقیقت یک بار مبلغ را ارسال کرده و یک بار هم آن را ورفای کردید و در صورت نبود مشکل آن را به کاربر نشان دادید. لازم به ذکر هست که شما می توانید مراحب مثل سشن کرد و … را تغییر بدهید . این آموزش بر اساس یک سشن ساده قیمت بوده که مقایسه می کرده است شما می توانید با پیش فاکتور یا … بررسی بهتری را بسازید.

امید وارم مفید واقع شده باشد

با تشکر از مجتبی ناصری برای ساخت نسخه پایه اتصال


به روز رسانی

تیم سازنده افزونه سوآپ پول منو تایید کرده می تونید از نسخه خودش نصب کنید البته باید از برنچ مستر دانلود کنید

8 پسندیده

JSON نداره؟

1 پسندیده

به تازگی json درست کردند ولی داکیومنت ندارند .یک فایل جی سان ارسال کردند برام داخلش خیلی خط داره اصلا حسش نمی یاد همه رو خوند و تست کرد . پی دی افش بیاد حتما یک به روز رسانی دیگه ای منتشر می کنم. ولی فایل جی سانشو الان دارم .

این فایل جی سان هست نمونه ای که برام ارسال کردند

1 پسندیده

من میخوام همینکارو برای همزمان چند درگاه پرداخت زیر انجام بدم آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟

https://zibal.ir

https://sadadpsp.ir
لطفا به زبان ساده توضیح بدید

درود دوست گرامی. بنده زبان ساده رو متوجه نشدم ولی اگر منظورتون این هست چطور برای این سایت هایی که ارسال کردید درگاه رو متصل کنید باید بگم اول باید ازشون فایل pdf رو بگیرید و ببنید این شرکت ها چه راه هایی رو برای اتصال معرفی کردند و بعدش اقدام کنید. ممکن است یک سری sowap استفاده کنند یک سری هم تلفیقی با ارسال json