با الیکسیر و Phoenix LiveView اپلیکیشن iOS و مک بزنید

قبلا یک مطلبی در رباطه با ساخت اپلیکیشن دسکتاپ با الیکسیر نوشتم در لینک ساخت دسکتاپ اپلیکیشن با الیکسیر که یک خورده فعالیت روش کم هست و تیم بزرگی پشتش نیست یکی از تیم های خوب و بزرگ فعال در الیکسیر یعنی داکیارد اخیرا فعالیت بسیار سنگینی روی ساخت یک پروژه که بتوان اپلیکیشن native برای iOS با الیکسیر زد شروع کرده است

The LiveViewNative Swift package lets you use Phoenix LiveView to build native iOS apps with SwiftUI.

هنوز داکیومنت ندارم جز RFC هایی که در ایشو ها درست می کنند

دمو هایی که در شبکه های اجتماعی قرار می دهد و همینطور در ایشو هاشون ویدیو می زارند بسیار جذاب هست و روششون نیز هم جالب به توجه هست که کتابخانه واسطی مثل اینکه در swift درست کردن که کد الیکسیر می زنی تبدیل به کد iOS و مک و … کند