کتاب Patterns of Enterprise Application Architecture

https://www.martinfowler.com/books/eaa.html

این کتاب نوشته Martin Fowler که یکی از مهمترین برنامه نویس های حال به حساب میاد
دراین کتاب راهکارهای بسیاری برای ساختن سیستم های بزرگ تعریف شده
DHH بعضی از ایده های ریلز ازجمله ActiveRecord و ازین کتاب گرفته

4 پسندیده

مهندس یکمی بیشتر توضیح بدید سیستم های بزرگ یعنی چی ؟

من اون کتاب دامین درایو تمام کردم تقریبا دستم اومده برای نرم افزار های بزرگ چطور عمل کنم تا توسعه شون راحت بشه اینم بدرد می خوره؟

Domain driven design بیشتر در مورد طراحی نرم افزار و کدنوشتن که به راحتی بشه تغییرش دادهست
این کتاب کلی تره و برای ساخت سیستم های توزیع شده و راه های مختلف استفاده از دیتابیس ، session
ساخت سیستم های همزمان و غیره هستش

2 پسندیده

دمین درایو اسم یه خیابون :laughing:

1 پسندیده

صاب کوچه برنامه نویس بوده احتمالا

1 پسندیده

نویسنده اصلی دمین دریون دیزاین بوده :hugs:

1 پسندیده