Nim خواناتر از python سریعتر از c


#1

عنوان صرفا جنبه ی تبلیغاتی دارد :smile:


سلام دوستان تو وب می چرخیدم که به ابن لینک برخوردم


نظر شما درباره ی این زبان چیه؟