چند توصیه کاربردی برای ساخت بهتر Migrations در Ecto

در این ریپازیتوری با توضیحات کوتاه و همینطور مثال در هر زمینه به شما یاد می دهد چطور یک Migrations بهتر در Ecto بسازید

3 پسندیده