مشکل در Migration

من یک سری مدل ساختم و این migrate ها رو کد نویس کردم حالا که میخوام دستور

** rake db:migration**

بزنم با ارور زیر مواجه می شوم

  bin/rake db:migrate
Running via Spring preloader in process 9020
== 20160311170058 CreateSubjects: migrating ===================================
-- create_table(:subjects)
-- ‍()
rake aborted!
StandardError: An error has occurred, all later migrations canceled:
undefined local variable or method `‍'for#<CreateSubjects:0x00000004380ca8>

و این هم کد migration “”

class CreateSubjects < ActiveRecord::Migration
   def up
    create_table :subjects do |t|
      t.string "name"
      t.integer "position"
      t.boolean "visible" , :default => false
     t.timestamps null: false
    end
   end

   def down
    drop_table :subjects
       this is "sample"
       stack overflow let me put this post
   end

  end
===============================================================

  class CreatePages < ActiveRecord::Migration
  def up
    create_table :pages do |t|
      t.integer "subject"
      #in ham mishe : t.references :page
      t.string "name"
      t.string "permalink"
      t.integer "position"
      t.boolean "visible", :default => false
      t.timestamps null: false
    end
  end

  add_index("pages","subject_id")
  add_index("pages","permalink")

  def down
    drop_table :pages
  end

end
===================================================================
  class CreateSections < ActiveRecord::Migration
  def up
    create_table :sections do |t|
      t.integer "page_id"
      #in ham mishe : t.references :page
      t.string "name"
      t.integer "position"
      t.boolean "visible", :default => false
      t.string "content_type"
      t.string "content"
      t.timestamps null: false
    end
  end
    add_index("sections","page_id")


  def down
    drop_table :sections
  end

end

هر جا سرج زدم در مورد لوکال وریبلا بود ولی من اصلا متغیر تعریف نکردم

استفاده از up و down کد رو ناخوانا می کنه از change استفاده کن.
بجای “string” هم از :symbol استفاده کن و اگر در رشته کد روبی نداری به جای "string"
از ‘string’ استفاده کن.
به جای راکت => از : استفاده کن. a: :b به جای a => b
تا اینجا فقط بررسی استایل روبی بود.

این اون وسط چیکار میکنه؟

this is "sample"
stack overflow let me put this post

s

> this is "sample"
> stack overflow let me put this post

این نوشتم استک اجازه بده مطرح کنم و نداد یادم رفت موند

این مشکل حل شد چن جاش سوتی داده بودم .

در مورد change تو یه سایتی گفته بود اگه دراپ تیبل کنیم دیگه بر نمیگردونه برای همین میگفت این روش بهتره

به جای اکت => از : استفاده کن. a: :b به جای a => b

ممنون نمیدونستم اینم میشه ولی این دستور و اینجوری زدم ارور داد

>       t.boolean "visible", :default :: false

استفاده از آپ و داون خیلی بهتره و کمک می کنه که rollback داشته باشین

2 پسندیده

t.boolean :visible, default: true
استفاده کن.

1 پسندیده

rollback رو با change هم داریم مگر اینکه کد جوری باشه که ریلز نتونه revert کنه وگرنه change راحتر و خوانا تره

t.boolean :visible, default: false

حتما Rubocop رو نصب کن و برنامت رو با Rubocop اسکن کن

1 پسندیده