مراحل انتشار یک برنامه MERN چیه؟

سلام
من یه پروژه با node و ریکت نوشتم(MERN) حالا می خوام روی اینترنت بفرستم. باید چه مراحلی رو انجام بدم تا برنامه برای انتشار(deploy)آماده بشه؟

برنامه چی هست ؟ وب سایت ؟ کتابخونه ؟ چی ؟

وب سایته…

بک اند رو با express نوشتم و جلو رو با react - دیتابیس هم mongo

خوب برای دپلوی به یه سرور نیاز دارید با یه ابزار مناسب برای دپلوی کردن یه چیزی مثل docker و/یا ansible و …

برای تست میتونید روی Heroku دیپلوی بکنید . واگرنه باید سرور بخرید و زیر ساخت نود را کانفیگ کنید .