Lumen کامپایلر برای Erlang/Elixir

لینک سایت و توضیحاتش

لینک توییتشون

گیتهاب

5 Likes

آخرش خودت یه کمپایلر الیکسر مینویسی

4 Likes

لطف داری توماج جان ولی با این سطح سواد پایین بنده در این زبان و مخصوصا در زبن انگلیسی فکر نمی کنم هیچ وقت به اونجا برسم

2 Likes

شکسته نفسی میفرمایید شهریار جان، شما دیگه الان سر دسته مافیای الیکسر توی خاورمیانه هستی :grin:

10 Likes