جزیره lambda

اگر به Clojure و یا ClojureScript علاقه دارید بهتون پیشنهاد می کنم یه سر به این سایت آموزشی بزنید.

https://lambdaisland.com

5 پسندیده