خوشه بندی داده در پایتان با Kmeans

سلام دوستان. یه مساله Python دارم در ارتباط با تعیین تعداد مناسب دسته بندی (Data Clustering) با استفاده از Kmeans و بعد هم باید داده هایی که برای training هستند رو با داده های اصلی مقایسه کنم. کسی تا به حال تجربه حل مساله مشابه رو داره؟