ارور در jekyll serve

سلام به همگی

من میخوام که وبلاگم رو که با Jekyll ساختم رو ببینم ولی خب بعد از اجرا کردن jekyll serve این ارور رو می گیرم ‍‍

Traceback (most recent call last):
	10: from /home/reza/gems/bin/jekyll:23:in `<main>'
	 9: from /home/reza/gems/bin/jekyll:23:in `load'
	 8: from /var/lib/gems/2.5.0/gems/jekyll-3.8.3/exe/jekyll:11:in `<top (required)>'
	 7: from /var/lib/gems/2.5.0/gems/jekyll-3.8.3/lib/jekyll/plugin_manager.rb:50:in `require_from_bundler'
	 6: from /home/reza/gems/gems/bundler-1.16.4/lib/bundler.rb:107:in `setup'
	 5: from /home/reza/gems/gems/bundler-1.16.4/lib/bundler/runtime.rb:26:in `setup'
	 4: from /home/reza/gems/gems/bundler-1.16.4/lib/bundler/runtime.rb:26:in `map'
	 3: from /usr/lib/ruby/2.5.0/forwardable.rb:229:in `each'
	 2: from /usr/lib/ruby/2.5.0/forwardable.rb:229:in `each'
	 1: from /home/reza/gems/gems/bundler-1.16.4/lib/bundler/runtime.rb:31:in `block in setup'
/home/reza/gems/gems/bundler-1.16.4/lib/bundler/runtime.rb:313:in `check_for_activated_spec!': You have already activated public_suffix 3.0.3, but your Gemfile requires public_suffix 2.0.5. Prepending `bundle exec` to your command may solve this. (Gem::LoadError)

و بعد از اجرا کردن bundle exec jekyll serve هم ارور زیر رو

Configuration file: /home/reza/blog/rezaqqq.github.io/_config.yml
    Deprecation: The 'gems' configuration option has been renamed to 'plugins'. Please update your config file accordingly.
      Source: /home/reza/blog/rezaqqq.github.io
    Destination: /home/reza/blog/rezaqqq.github.io/_site
 Incremental build: disabled. Enable with --incremental
   Generating... 
 Liquid Exception: Liquid syntax error (line 9): Unknown tag 'seo' in /_layouts/default_post.html
jekyll 3.7.3 | Error: Liquid syntax error (line 9): Unknown tag 'seo'

جم jekyll-seo-tag هم نصبه و از ورژن 3.7.3 jekyll استفاده میکنم

ممنون میشم کمکم کنین

فکر می کنم باید اون تگ رو یه جوری ایمورت کنی . زیاد با liquid کار نکردم.
یا خود کتابخونش رو یه جا require کنی

1 پسندیده

ممنون از پاسختون آقا سمیر
داتم سرچ میکردم که چطور باید کاری رو که گفتن انجام بدم که به یه نکته برخوردم
توی فایل ‍‍‍ config.yml_ این gem نوشته نشده بود و فقط jekyll-paginate‍‍ توی بخش Gems بود توی داکیومنت خود جکیل نوشته بود که از نسخه ی 3.5.0 به بعد از plugins باید به جای gems استفاده کنیم من گیج شدم باید چی بنویسم توی فایل کانفیگ

1 پسندیده

اینو دیدی؟

1 پسندیده

ممنون آقا سمیر حل شد

1 پسندیده

همیشه دوست داشتم ببینم کی Jekyll بلده کمک کنه منم برم سمتش. قسمت نشد.:smiley:

1 پسندیده