نکاتی برای نوشتن یک اپلیکیشن سریع‌تر با Inferno

توی این پست توی وب‌سایتم راجب این توضیح دادم که چطور میتونیم وب اپلیکیشن هایی که با چهارچوب InfernoJS مینویسیم برای پرفرنمنس بهینه‌تر کنیم.
https://far.chickenkiller.com/computer/optimizing-infernojs-application-for-performance/

1 پسندیده