ساخت فایل html در app جدید و شناسایی در view

من برای گذاشتن تگ های html پوشه ای به نام template درست کردم و فایل html رو داخل این پوشه درست کردم برای شناسایی فایل ها در view از render که استفاده میکنم فایل های html را نمیخونه ، من از راهنمای خود پایچارم استفاده کردم فایل html ای داخل پوشه templats فایل اصلی خارج app ای که کار میکنم درست میکنه و اونو شناسایی میکنه نمیدونم چرا آیا مشکلی به وجود میاد

1 پسندیده

سلام

توی Setting.py قسمت template

TEMPLATES = [
  {
    "BACKEND": "django.template.backends.django.DjangoTemplates",
    "DIRS": [BASE_DIR / "templates"],
    "APP_DIRS": True,
    "OPTIONS": {
      "context_processors": [
        "django.template.context_processors.debug",
        "django.template.context_processors.request",
        "django.contrib.auth.context_processors.auth",
        "django.contrib.messages.context_processors.messages",
      ],
    },
  },
]

DIRS و APP_DIRS رو چک کن