سوال درمورد ریدایرکت goodreads به نسخه‌ی موبایل

سلام.

داشتم توی goodreads میگشتم، پایین صفحه لینک «Mobile version» رو دیدم. روش کلیک کردم ببینم این صفحه رو چطوری نشون میده…
منو فرستاد به یه صفحه با آدرس:

https://www.goodreads.com/toggle_mobile

این آدرس رو توی curl زدم ببینم محتواش چیه، تقریبا همون چیزی بود که انتظار داشتم. بجز اینکه یه کامنت html داره با سایز رندم!!!
برام خیلی عجیبه. چرا باید همچین کاری کنن؟

─$ curl https://www.goodreads.com/toggle_mobile
<html><body>You are being <a href="https://www.goodreads.com/">redirected</a>.</body></html>
<!-- This is a random-length HTML comment: rndyhnogddvgsinoswawedolgbpmkgrxyblbkwdzgxkjgrquryutatrharudgfpeszdbehniavalxdasakzduywtvcccvsfqyxtrmnajwkubbnnyxxtwcatvnithacrajfeznurlkeebvqmnheoguzvxawjfxnxsjicqsreohfujvuguywkigaoirsuuukwvaqbuyuydvkdoqcgsksdcjtppnrbcfsfudfcnciktvhwqtvlegxdhvubodmeiewvysjkesgvqztaazehnazuofmavnungexsatgpeqlzpfvbadjneqyunwxpfceuvptxalvcuklisnihwufvsegcjlvcvviryusqijtaxozrysxjusrryiwqfcwffofapiaieixshfedaafqharccxhwwyvctbpcetprklpblmxzvnnjeqdsqpapokeowqunrdipgzazqwbmzdzznvtbkqfmarqrsbnkpesopyvtbywbhfqxgokaqcuvhxgvzrcpcqhbhtocyplhlwwndungnzotrteuvtegqgllpfcvaq -->%               

شاید توکنی چیزی باشه عجیبه!

1 پسندیده

بعید میدونم. چون کامنت به طور کامل نادیده گرفته میشه، حتی اگه js داشته باشیم توی صفحه (که نداریم) هم کامنت رو نمیبینه.

تنها احتمالی که میدم اینه که میخواستن سایز صفحه رندم باشه و ثابت نباشه.
شاید بروزرهای خیلی قدیمی یکی از روشهای کش کردنشون از روی سایت ریکوئست باشه.

2 پسندیده