بازار کار Go

سلام بر همگی
کسی اطلاعی از اوضاع بازار کار Go در ایران و خارج از ایران داره ؟
در مقایسه با پایتون

در خارج بازار کار GO بسیار خوبه شاید کار خیلی کمتر از python نباشه

3 Likes

بازار کار Go واقعا خوبه، بخصوص چون یادگیریش خیلی سادست و جامعه بزرگی داره، درضمن کارهای بزرگی مثل داکر و کوبرنتیز با Go انجام شده

2 Likes