بازار کار Go


#1

سلام بر همگی
کسی اطلاعی از اوضاع بازار کار Go در ایران و خارج از ایران داره ؟
در مقایسه با پایتون


#2

در خارج بازار کار GO بسیار خوبه شاید کار خیلی کمتر از python نباشه


#3

بازار کار Go واقعا خوبه، بخصوص چون یادگیریش خیلی سادست و جامعه بزرگی داره، درضمن کارهای بزرگی مثل داکر و کوبرنتیز با Go انجام شده