بنچ مارک بین Go vs Node vs Elixir

نمی دونم تا چقدر درسته ولی بد نیست ببنید

2 Likes