جامعه توسعه دهندگان go در slack

سلام . لینک سایت رو به https://github.com/golang/go/wiki/GoUserGroups اضافه کردم برای عموم .

سعی کردم یه محیط کاری خوب توی #slack برای #golang بسازم تا هم کدهامون رو اشتراک بگذاریم هم تبادل اطلاعات کنیم در مورد #گولنگ . لطفا عضو بشید .

https://join.slack.com/t/goiran/shared_invite/enQtMjczOTMwNzY3NjM2LWQyNzMwM2QwOTBjMTBmZjZiNmRhODlmNTg2OGRiOTE0ZGQ1MmUyYzU1ZDY5MTBkOGY4NTU2NmUzYWNiZWVlYzY

1 Likes

devheros کامیونیتی go نیست, خیلی هم در مورد گو بحث نشده اینجا، ولی فکر بدی نیست کلا

1 Likes