ریپوزیتوری خصوصی نا محدود در Github

github

#1

بله درست متوجه شدین! به تازگی میشه در Github تعداد نا محدود Private Repository درست کرد. با این حال من یکی که بازم همون gitlab رو ترجیح میدم.
بنظر میریسه که مایکروسافت به اندازه کافی برای نابودی github تلاش نمی کنه :grin:


#2

بعید بود از ماکروسافت که نخواد کمر به نابودی چیزی که می خره ببنده!! حیفه اینم نابود کن بزار آلبومت قشنگ تر شه :smiley:


#3

giphy


#4

سلام اقا توماج … میشه بگین که اجازه ساخت ریپوی نامحدود پرایویت چه بدی داره ؟ :slightly_smiling_face:


#5

ایشون ترجیح دادن یعنی بدی خوبی ندیدن صرفا ترجیح دادند شکلک :grin: هم نمایان یک یک مفهوم عمیق است :joy::joy:


#6

بدی نداره، خیلی هم خوبه. فقط از مایکروسافت بعید بود :slight_smile:


#7

خیلی هم خوبه چون مجبور بودیم ماهی 7$ بدیم برای ریپو خصوصی :sweat_smile: