مشکل ارسال درخواست get در HTTPoison

با درود خدمت شما یک لینک خیلی ساده دارم که کار با وب سرویس بازار هست که method اون get هست. وقتی دستی در مروگر این رو می زنم مشکلی نداره و کار می کنه و همینطور وقتی من اون رو در نرم افزار های postman و rested در مک ولی وقتی می خوام با elixir بخونمش متاسفانه هدر 301 ریدایرکت می یاره

HTTPoison.get("https://pardakht.cafebazaar.ir/devapi/v2/api/applications/com.bankerror/subscriptions/SignUp/purchases/#{user_purchases_token}?access_token=#{access_token}")

کل کد همین هست و اینم برگشت از سرور بازار

{:ok,
 %HTTPoison.Response{
  body: "",
  headers: [
   {"Date", "Sun, 18 Aug 2019 08:50:50 GMT"},
   {"Content-Type", "text/html; charset=utf-8"},
   {"Content-Length", "0"},
   {"Connection", "keep-alive"},
   {"Server", "nginx/1.15.6"},
   {"Content-Language", "fa-IR"},
   {"Vary", "Accept-Language"},
   {"Location",
   "/devapi/v2/api/applications/PKNAME/subscriptions/SignUp/purchases/tuRTaARTTQoXbC2h/?access_token=Token"},
   {"X-Frame-Options", "SAMEORIGIN"}
  ],
  request: %HTTPoison.Request{
   body: "",
   headers: [],
   method: :get,
   options: [],
   params: %{},
   url: "https://pardakht.cafebazaar.ir/devapi/v2/api/applications/PKNAME/subscriptions/SignUp/purchases/tuRTaARTTQoXbC2h?access_token=Token"
  },
  request_url: "https://pardakht.cafebazaar.ir/devapi/v2/api/applications/PKNAME/subscriptions/SignUp/purchases/tuRTaARTTQoXbC2h?access_token=Token",
  status_code: 301
 }}

برای من جالبه یک لینک ساده که دستی می یاد بالا چرا باید در httpoison ریدایرکت ۳۰۱ بر گردونه

دوستان نظری دارند ؟


به روز رسانی

من از CURL استفاده کردم به شرح زیر هست

curl -i https://pardakht.cafebazaar.ir/devapi/v2/api/applications/PKGNAME/subscriptions/SignUp/purchases/tuRTaARTTQoXbC2h
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 18 Aug 2019 09:11:43 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Server: nginx/1.15.6
Content-Language: fa-IR
Vary: Accept-Language
Location: /devapi/v2/api/applications/com.bankerror/subscriptions/SignUp/purchases/tuRTaARTTQoXbC2h/
X-Frame-Options: SAMEORIGIN

یعنی در curl هم این مورد رو ۳۰۱ می زنه

مشکلشو فهمیدم به علت پویایی بیش از حد وب سرویس مذکور باید قبل از ؟ یک / قرار می دادم حل می شد :flushed:

2 پسندیده