از کدوم کتابخانه ها (Gem) بیشتر استفاده می کنید؟

این واسم سوال که پرکاربردترین یا جالب ترین جم ها برای کاربران ایرانی کدوم ؟

RSpec و Gem هايى كه ريلز از اونها ساخته شده