ارور در gem telegram_rb

دوستان این جم به من این ارور رو میده :

install bundle 
/usr/local/lib/ruby/gems/2.2.0/gems/bundler-1.10.6/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/shell/basic.rb:356: warning: Insecure world writable dir /Users/mohammad in PATH, mode 040777
Your Gemfile has no gem server sources. If you need gems that are not already on your machine, add a line like this to your
Gemfile:
source 'https://rubygems.org'
Could not find gem 'telegram_rb (>= 0) ruby' in any of the gem sources listed in your Gemfile or available on this machine.

به دو خط اول ارور توجه نکنید

لطفا محتوای Gemfile رو هم بدید.

در ضمن: من پست شما رو ویرایش کردم تا نمایش کد های بهتر شه. یه نگاهی بندازید لطفا

gem 'telegram_rb'

این خط رو به Gemfile اضافه کنین:

source 'https://rubygems.org'

اینو امتحان کردم بودو نبودش یکیه

راستی همین الان سرچ زدم روبی جم پیدا نشد

من با این Gemfile همین الان نصب کردم. به underline و dash توجه کنین:

source "https://rubygems.org"

gem 'telegram-rb'

این یه جم دیگست کاربردش فرق داره

پس اینرو تو Gemfile اضافه کن:

gem 'telegram_rb', github: 'platphorm/telegram_rb'

اگه مشابهشم هست معرفی کنید (این می تونه به شماره های خاص پیام بده

ارور جدید

> ld: 34 duplicate symbols for architecture x86_64
> clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
> make: *** [telegram_ext.bundle] Error 1

> make failed, exit code 2

> Gem files will remain installed in /usr/local/lib/ruby/gems/2.2.0/bundler/gems/telegram_rb-0fbea50971bb for inspection.
> Results logged to /usr/local/lib/ruby/gems/2.2.0/bundler/gems/extensions/x86_64-darwin-14/2.2.0/telegram_rb-0fbea50971bb/gem_make.out
> An error occurred while installing telegram_rb (0.0.1), and Bundler cannot continue.

نظری ندارید ؟

مشخصا ‍Clang در زمان کامپایل کد C این جم به مشگل برخورده. باید لاگ های مربوط به اون رو سرچ کنی برای خطای اصلی

Git error: command `git fetch --force --quiet --tags 'git://github.com/platphorm/telegram_rb.git' "refs/heads/*:refs/heads/*"` in
directory /usr/local/lib/ruby/gems/2.2.0/cache/bundler/git/telegram_rb-59706889c65c19be863fa86f323bb8f882b30ed9 has failed.
If this error persists you could try removing the cache directory
'/usr/local/lib/ruby/gems/2.2.0/cache/bundler/git/telegram_rb-59706889c65c19be863fa86f323bb8f882b30ed9'

اون فالی که گفته رو پاک کن

چی کار کنم من فقط جم فایل دارم که روش باندل می کنم این ارور رو میده (ارور بالا )

اینم جم فایل :

***> gem 'telegram_rb', github: 'platphorm/telegram_rb'***

این کارو بکن:

rm  /usr/local/lib/ruby/gems/2.2.0/cache/bundler/git/telegram_rb-59706889c65c19be863fa86f323bb8f882b30ed9

و روبی را با Rbenv نصب کنی بهتره

با سلام

این جم مشکلات زیادی دارد و استفاده از آن توصیه نمی شود .

شما چی پیشنهاد می دی ؟ ( به جای این جم *این به شماره مورده نظر پیغام می ده)