سوال درباره مبحث Function arity در elixir

سلام دوستان داشتم کتاب elixir in action را مطالعه می کردم که به مبحث Function arity برخوردم که زیاد متوجه اش نشدم اگه دوستان به زبان فارسی توضیحش بدید ممنون میشم

1 Likes

Arity یعنی تعداد ارگومنت های یک فانکشن
فانکشن که دو آرگومنت میگیره arity دو داره

5 Likes

در ادمه توضیح سام عزیز که کامل همه چیز رو گفت به تصویر از ترمینال من نگاه کنید

ماژول و تابع map_join رو تو ترمینال با تب زدم بهم دوتا نوعشو گفت که یکی با سه ورودی یکی هم با دو وردی
و بعدش گفت از نوع فانکشن هست در خط زرد رنگ و گفت ورودی joiner اگر وارد نشه به صورت “” ارزش گذاری می شه

بعد اومد تایپ هر ورودی گفت که از چه نوعی هستند

@spec map_join(t(), String.t(), (element() -> String.Chars.t())) ::
          String.t()
6 Likes