Exonum فریمورک بلاک چین برای زبان Rust

Exonum یک فریمورک اوپن سورس برای توسعه برنامه های مربوط به بلاک چین .

لینک سایت

4 Likes