مشکل در تبدیل روبی به exe با ocra

با سلام.
دوستان من برای تبدیل روبی به exe با استفاده از ocra به مشکل برخوردم!
مشکل اینه که جم launchy که نصب کردم به برنامه تبدیل شده به exe اضاف نمیشه!

ارورش این هست :

C:/Users/virus007/AppData/Local/Temp/ocr3C75.tmp/lib/ruby/2.3.0/rubygems/core_ex
t/kernel_require.rb:55:in `require': cannot load such file -- launchy (LoadError)
      from C:/Users/virus007/AppData/Local/Temp/ocr3C75.tmp/lib/ruby/2.3.0/rub
ygems/core_ext/kernel_require.rb:55:in `require'
        from C:/Users/virus007/AppData/Local/Temp/ocr3C75.tmp/src/payload.rb:4:in `<main>'

کد من هم برای تبدیل روبی به exe هم این هست :

ocra main.rb --add-all-core --gem-full --no-dep-run --output main.exe

اگه میشه کمک کنین ممنون:expressionless:

launchy رو تو جم فایلت داری ؟

اره فقط موقعی که به exe تبدیل میکنم اینجوری میشه وگرنه بدون تبدیل ران میشه و هیچ مشکلی رو نداره!

این فلگ چه می کنه ؟

تو ocra موقع تبدیل اسکریپت اجرا میشه. این فلگ باعث میشه برنامه اجرا نشه ولی بدون اجرا شدن تبدیل بشه

یه مقدار بو دار هست این فلگ