پروژه ErRuby

پیاده سازی روبی با بکارگیری زبان ارلنگ!

1 Likes

عجب چیزی شود concurrency در این ساختار :blush:

1 Likes

دقیقا همینطوره

همینطور برنامه نویسی تابعی (Functional Programming)

تصحیح می کنم. برعکس متوجه شدم :blush: