اتصال به زبان های دیگر در erlang

با درود خدمت دوستان. برخی مواقع نیاز است از جامعه یک زبان دیگر برای ساخت یک نرم افزار استفاده کنیم . به عنوان مثال من یک پروژه ساده ای برای فراخوانی اطلاعات ECU ماشین دارم که کار با سنسور های مختلفی روی رزبریپای رو نیاز داره و باید انجام بشه. درست کردنش فعلنه با این زمان کوتاه و هزینه نمی صرفه به همین منظور من به سمت پایتان رفتم. به صورت تفریحی آشنا شدم به چند راه جدید برای اتصال

قبل از اون دو مطلب قبلی بنده رو ببنید

راهای ارتباط در ارلنگ

توضیحاتی در رباطه با اینکه باید از کدوم در کجا استفاده کنیم

یک کتابخانه جالب در این زمینه

کتاب خانه خوب در ارلنگ

wrapper کتابخانه بالا در الیکسیر

3 Likes