در رابطه با دسته‌بندی Erlang


#1

این دست بندی اختصاص دارد به زبان برنامه نویسی ارلنگ


#2

چیز جذابیه ولی بنظر یاد گرفتنش سخت و زمان بر هست