جم های Dry

دوستان اگر به دنبال جم هایی برای validation , design و کلا تشویق پترن ها خوب میگردین
جم های Dry و ببینید

این جم ها در فریمورک Hanami
استفاده شدن

4 پسندیده

زمانی که تو RTA بودم تو پروژه‌ها پیشنهاد این کار رو دادم و استقبال شد؛ حتما بخونید

2 پسندیده