کانفیگ برای doom emacs

درود دوستان
کسی کانفیگ doom داره استفاده کنیم ازش :neutral_face: