مشکل با کتابخونه django import export

سلام
من میخوام با این کتابخونه ی سری اطلاعاتو ک یکی از فیلد ها از نو تاریخه رو از ی فایل اکسل وارد کنم
ولی برا تیبدیل تاریخ مشکل داره و مشکلشم از سمت اکسل هست ک فیلد تاریخو به ی عددی تبدیل میکنه و نمیدونم چطوری باید ا ین موضوعو هندل کنم
خود کتابخونه باید بتونه ولی اینکارو انجام نمیده

آیا به عددی مشابه و نزدیک به این تبدیل میکنه؟

1577284301

اگر اینطوره، داره به شما unix timestamp میده.
کانورت کردنش کار سختی نیست.

from datetime import datetime
ts = int("1577284301")
print(datetime.utcfromtimestamp(ts).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
3 پسندیده