کتاب Designing Elixir Systems with OTP منتشر شد

با درود خدمت شما کتاب Designing Elixir Systems with OTP منتشر شد می تونید در لینک زیر توضیحات بیشتر رو مطالعه کنید
https://pragprog.com/book/jgotp/designing-elixir-systems-with-otp

3 پسندیده