کتاب رایگان Deploying your first Clojure app

اگر به Clojure علاقه دارید حتما این کتاب عالی رو بخونید.

https://www.braveclojure.com/quests/deploy/preface/

7 پسندیده