Delete method

بسیارخب بنظر میاد به یه جاهایی رسیدیم،
کار برانچ اینه که assets تولید کنه،
بدون مدیر asset برای درخواست delete باید خودت action و method رو‌ در html بنویسی که خب کار جالبی نیست. پس اتفاقی که میوفته کاملا طبیعی بنظر میاد.
برای اینکه بدونیم پشت داستان نیاز به Node.js چیه خوب بود، اما بیشتر از این روی این مساله کارکردن یکمی انحرافیه.

1 پسندیده