نصب ارلنگ روی Deepin Linux

سلام دوستان تازگی deepin linux نصب کردم ولی هرکاری کردم نتونستم erlang را روش نصب کنم

سلام، اگر امکان داره توضیح بده که با چه مشکلی مواجه شدی.
از روش زیر استفاده کردی؟ اگر نکردی امتحان کن، قبلش چک کن اگر wget نداری، اونم نصب کن

wget https://packages.erlang-solutions.com/erlang-solutions_2.0_all.deb
sudo dpkg -i erlang-solutions_2.0_all.deb

sudo apt upgrade
sudo apt install erlang esl-erlang

بعدش فرمان زیر بزن که ببینی نصب شده یا نه:

erl

Ref: https://www.erlang-solutions.com/resources/download.html

1 Likes

بنظر میاد اگر خودت کمپایل کنی راحت تر باشه، توی سایت ارلنگ دقیقا توضیح داده چطوری بیلد بگیری
http://erlang.org/doc/installation_guide/INSTALL.html