Database multi-tenancy در ریلز

apartment یک gem فوق العاده برای Multi-tenancy هست و اگر باهاش آشنا باشید احتمالا میدونید که خیلی از sand-box های معروف رو با این درست کردن . Github/Apartment

برای آشنایی بیشتر با اون میتونید GoRails #47 را ببینید .

2 پسندیده