بهینه سازی code با Polymorphism

عبارت های شرطی اگرچه به تنهایی بد نیستند ، ولی وقتی منطق کاری را با code flow آمیخته می کنن code پیچیده می شه
و ضوابط Single Responsibility و Open Closed رو می شکنن.
برای مثال

  class Vehicle
   attr_reader :type
  
   def initialize(type)
    @type = type
   end
  
   def speed
    case type
    when "Car"
     100
    when "Train"
     200
    when "Plane"
     600
    end
   end

  end

این code مسولیت ها را آمیخته می کنه و در طول زمان که این منطق بزرگ می شه کار و تغییر سخت میشه
Refactor شده


  class Vehicle
   def speed
    0
   end
  
  end
  
  class Car < Vehicle
   def speed
    100
   end
  
  end
  
  class Train < Vehicle
  
   def speed
    200
   end
  
  end
  
  
  class Plane < Vehicle
  
   def speed
    600
   end
  
  end
  
  class VehicleFactory
  
   def self.build(type)
    case type
    when "Car"
     Car.new
    when "Train"
     Train.new
    when "Plane"
     Plane.new
    end
   end
  
  end
  
  VehicleFactory.build("Car").speed

حالا اضافه کردن رفتار آستانتره چون کار object از سا ختن آن جدا شده

6 پسندیده

پلیموفیزم خیلی به قابل توسعه و نگهداری بودن در oop کمک میکنه و این منطق که " هر چیزی صدای اردک در بیارد و مثل اردک راه برود پس اردک است" خیلی به نظر کار رو راحت می کنه اما به این شرط که در استفاده ازش زیاده روی نشه بخصوص توی ریلز که به خودی خود به اندازه کافی پلیمرفیک هست.
مثال خوبی بود اما در مورد اون کد case بالا بهتر و ساده تره که از یک Hash خیلی ساده استفاده بشود.
https://gist.github.com/toomaj/f048222decb345525860

2 پسندیده

بله موافقم با شما هر design pattern خوبی و بدی داره و باید نسبت به نیاز استفاده بشه

2 پسندیده
  class VehicleFactory
   AVAILABLE_VEHICLES = { car: Car, train: Train, plane: Plane }.freeze

   attr_reader :type

   def self.build(type)
    AVAILABLE_VEHICLES.fetch(type.to_sym).new
   end

  end

من البته این طوری مینوشتم hash چون خود speed مخصوص object هست وگرنه می ریم سره خونه اول

2 پسندیده

خیلی کلی منظورم استفاده از case بود نه چیره دیگه.
پیشنهاد میکنم اگر از ruby 2.3 استفاده می کنید freeze یادتون نره.

AVAILABLE_VEHICLES = { car: Car, train: Train, plane: Plane }.freeze
1 پسندیده

نتونستم این جمله رو متوجه بشم:(
اهان :smile: speed method

1 پسندیده

بله شما به نکته خوبی اشاره کردید اصلاح شد.

1 پسندیده

من این پست رو تازه دیدم . برام سوال شده آیا چنین مفهوم و بهینه سازی کد فقط در حالت شی گرایی وجود دارد یا اینکه در زبان های فانکشیونال نیز وجود دارد ؟

1 پسندیده

بله داده های جبری ، protocol ها typeclass ها همه در زبان های فانکشنال وجود دارد

3 پسندیده