تغییر یکی از مقدارهای یک هش-مپ در atom

clojure
clojurescript

#41

http://learnyouahaskell.com/chapters


#42

در نظر داشته باش که مقدار - خروجی در زبان های دیگه - هر فانکشن با آرگومان های یکسان در هر شرایطی و از هر جا که خوانده شده باشه همیشه یکسانه


#43

اصلا واسه همین PF رو اینقدر دوست دارم.