Asset pipeline

راه درست و منطقی ادد کردن فایل های اسکری\ت و عکس و سی اس اس چیست ؟
من تقریبا همه ی راه ها را رفتم و به جواب نرسیدم… لطفا راه مرجع را بگویید… همینطور فرق رفتار aasset pipeline در محیط های development و production چیست؟

@amirhbakan یک سالی میشه که دولپر های زیادی به Torba مهاجرت کردند. امیدوارم لینک های زیر به کار بیاد


1 پسندیده