خطای asset pipeline در زمان آپلود کدهای به heroku

استفاده از کتابخانه های es6 مثل react , … باعث خطای asset pipeline در زمان آپلود کدهای به heroku میشه!
راه حلی برای رفع این مشکل هست؟

اگر میشه خروجی کامل deploy و اطلاعات بیشتر بدین

1 پسندیده

متاسفاه برنامه رو پاک کردم ولی روند کارم این طور بود که برنامه رو با کد زیر ایجاد کردم:

rails new myapp --webpack=react

مشکل ریلز این هست که هربار از es6 استفاده بشه در زمان pull کردن در heroku خطا میده

در local چی؟

RAILS_ENV=production bundle exec rake assets:precompile
1 پسندیده