Arrow در kotlin

اگر دوست دارین در kotlin برنامه ها فانکشنال خالص باشه به کتابخانه arrow نگاه کنید


این کتابخانه شبیه cats و scalaz در سکالا هستش و توسط یکی از نویسنده های cats نوشته شده

سایت اصلی

5 پسندیده