برای مستندسازی apiها از چه ابزاری باید استفاده کنیم؟

سلام
مستندسازی api که شرکت ها تو آگهی استخدامی می زارن یعنی چی؟ و چطور باید اینکار رو انجام بدیم؟و از چه ابزاری برای اینکار استفاده میشه؟

1 پسندیده

من با اینها کار کردم
https://swagger.io/tools/swagger-ui/

2 پسندیده