توسعه‌ی پروژه‌ی aleph با repl

clojure

#21

من این مورد رو خیلی به side effect ربط نمیدم.

اما بله در مورد side effect از این دید که فانکشنها تغییری در اجزا خارجی انجام نمیدند موافقم